Z czego wynika różnica w wyświetlaniu kolorów w module Library a w Develop?